Twitter response:

Etkinlikler

Eğitim Etkinlikleri

EBRU

Ebru

Ebru sanatı ile öğrencilerin hem hayal dünyaları zenginleşiyor;

hem de bildikleri tekniklerden farklı olarak, boyaları su üzerinde yüzdürürken merak ve heyecan duygusu yaşıyorlar. Ayrıca yeni bir şeyler üretmenin keyfi ile yaşam boyu sürecek bir özgüven duygusu kazanarak, hayata karşı da daha coşkulu bir yaklaşım içerisinde bulunuyorlar.

“Her bir ebrunun tek olması yani başka bir benzerini yapmanın mümkün olmaması, ayrıca hızlı sonuç alınabilmesi öğrenmek isteyenlerde de heyecan uyandırıyor

Satranç

Zihni ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir;

Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun -kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.

Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

satranç,

müzikk

Müzik

Çocuk Gelişiminde Müziğin Etkin Bir Rolü Vardır.

Ses ve müzik doğumla beraber, hatta bazı araştırmaların kanıtladığı gibi henüz anne karnında iken çocuğun yaşamına girmekte ve etkilemektedir. Bu etkileme annenin söylediği ninni ile başlar ve gitgide çevreden, radyodan, televizyondan duyduğu; evde, okulda, sokakta duyup öğrendiği ve söylediği müzikle beslenir.

Okulumuzda öğrencilerimize geleneksel müzik eğitiminin yanı sıra evrensel müzik konusunda da eğitimler verilmektedir.

Halk Oyunları

Modern Danslar ve Halk Oyunları Eğitimi;

Halk oyunları dersi, öğrencilerimizin farklı kültürleri tanıyıp yöresel farklılıkları hissetmelerini sağlar.

Ritimli hareket etme, sekme, çömelme, müzik eşliğinde dönme gibi hareketler çocuğun büyük kaslarının psiko-motor gelişimine katkıda bulunur.

Bale çalışmalarında ise vücutlarını kullanıp, estetik ve ritim duygularının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

halkoyunları

Sosyal Etkinlikler

Sinema

Sinema

Sinema Sevgisi Çocuk Yaşta Başlar;

Sosyal ve duygusal gelişim, okul öncesi dönemin önemli bir parçasıdır. Çocuk, sosyalleşmenin önemli öğeleri olan; isteklerini uygun biçimde dile getirme, paylaşma, arkadaş edinme, sıra bekleme, anlayış, hoşgörü vb. kavramları anlamaya çalışır ve sosyal hayatın gerekliliklerini öğrenir.

Tiyatro

Çocuklarımız Tiyatro ile Yaratıcı Drama Yönlerini Geliştirir

Sanat büyükten küçüğe tüm bireylerin yapısında varolan bir özelliktir. Çocuklarda bu özelliğin daha yaratıcı ve daha rahat bir şekilde ortaya konulduğu görülür. Çünkü onlar bir şeyler oluşturma kendinden katma ve yaratma çabası içindedir.

Beğenilme ya da kötü bulunma kaygısı gözetmeden kendi hayal gücünü ortaya koyar ona göre yapılan her şey güzeldir. Resim, müzik, tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerle çocuk kendisini daha iyi geliştirebilir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme daha etkindir

tiyatro

kukla gösterileri

Kukla Gösterileri

Kukla Gösterileri Sadece Bir Eğlence Değil, Aynı Zaman da Bir Eğitim Şeklidir.

Özellikle okul öncesi dönemde kukla, çocukların gelişimine çok büyük etki yapmaktadır. Kukla çoğu zaman çocuklar tarafından oynatılmakta bazen de öğretmen hikaye anlatma aracı olarak kullanabilmektedir.

Çocuklar, oynattıkları kuklanın kişiliğine bürünerek kendi duygularını rahatlıkla ifade etmekte bu arada dil gelişimleri ve hayal güçlerinin gelişimleri olumlu yönde etkilenmektedir. Kukla etkinlikleri çocukları tanımada ve çocuklar hakkında önemli bilgiler elde etmede eğitimcilere büyük ölçüde yardım sağlamaktadır.

Kültürel Geziler

Kültür Gezileri İle Öğrencilerimize Görmedikleri Yerleri Gezdiriyoruz.

Çocuklarımızın kültürlerinin gelişmesi amaçlı olarak İstanbul’da bulunan Kültürel etkinliklere katılmaya özen gösteriyoruz.

Kültürel alanlara gezilerimizin sonrasında anaokulumuzda ziyaret edilen yerler hakkında fikir alışverişi yapıyor, gezilerimiz hakkında çocuklarımızın yorumlar yapmasını bekliyoruz.

kültürel geziler

yılsonu gösterileri

Yıl Sonu Gösterileri

Yıl Sonu Gösterilerimizle Öğrencilerimize ve Velilerimize Unutamayacakları Bir Gün Yaşatıyoruz;

Çocukların duygusal, sosyal, zihinsel gelişiminin büyük çoğunluğunun 0-6 yaş döneminde gerçekleşiyor olması anaokulu eğitimini daha da önemli kılar. Bu gerçeğin farkında olan aileler, çocuklarını büyük bir fedakârlıkla anaokuluna gönderirler ve anaokullarından çocuklarını en iyi şekilde eğitmesini beklerler.

Her anaokulu, yıl içinde verdiği eğitimi taçlandırmak ve tamamlamak için yılsonu geldiğinde gösteri düzenler. Bu gösterilere katılan veliler, hem çocuklarının sahne performansını görerek gururlanırlar, hem de anaokulun kalitesini bu gösteriden anlamaya çalışırlar.

Doğum Günleri

Öğrencilerimizin Bu Mutlu Gününe Beraber Tanıklık Ediyoruz;

Yeni yaşına giren çocuklarımızın doğum günlerini okulumuzda, aileleri ve arkadaşlarıyla beraber kutluyoruz. Her yeni bir yaş onların öğrendikleri ile birlikte daha da anlam kazanır.

Yıl Boyunca vermiş olduğumuz eğitim neticesinde, öğretmenlerimizin öğretmiş olduğu etkinlikler ile birlikte çocuklarımız hem eğlenir hem de öğrenir.

doğum günleri.

Brightly colored plastic alphabet letters on a white background

Veli Katılımlı Dersler

Veli Katılımlı Derslerimizle Aileler Çocuklarını Yakından İzleme İmkanına Sahip Oluyor;

Aile katılımı; anne-babaların eğitim kurumuna devam eden çocuklarının gelişimlerine ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinliklerin bütünüdür. Bu etkinliklerin tümü, velinin çocuğunun eğitimi ve gelişimindeki rolüne destek olmayı amaçlar.

Eğitimde bütünlüğü ve devamlılığı sağlamak aile katılımı ile mümkün olacaktır. Aile katılımını destekleyen programlarda yetişen çocukların gelişimindeki olumlu etkilerin, kalıcı olduğu araştırmalar tarafından ortaya koyulmuştur.Ailelerin tamamı, sınıfa katkıda bulunabilirler ve okullarda farklılık yaratmak için eğitimli olmak zorunda değildirler. Unutulmamalıdır ki; düşük gelirli ve küçük ailelerden gelen çocuklar, aile katılımından büyük yararlar sağlamaktadırlar.

Hobi Etkinlikleri

Hobiler Çocukların Öğrenme Hızlarını Geliştirir;

Anaokulu ortamında oyunla karışık bir keşfetme ortamında çocukların coşkusu görülmeye değerdir. Duyuları, keşfi ve yaratıcı oyunu içeren etkinlikler, küçük çocukların bilgilerinin yapılandırılmasında temel teşkil ederler.

Çocuklar, kendilerini çevreleyen dünyadaki yeni bir madde, nesne ya da olayı araştırmak için beceriler geliştirirler. Araştırdıkça bilim ve matematik yolunda sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlayacak temel kavramları bir araya getirerek yapılandırmaya başlarlar. Bu doğrultuda hobi etkinlikleriyle, çocuklarımızın ilgi duydukları şeylere yönelmelerinde yardımcı olmaktayız.

hobi etkinlikleri