Twitter response:

Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Okulumuz 1999 yılında Esenlerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim kadromuz pedagojik formasyona sahip öğretmenlerden oluşmaktadır. Uyguladığımız program Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış  3 – 6 yaş okul öncesi eğitim programıdır.

Okulumuzda tam gün okul öncesi eğitim verilmektedir. Okulumuzun fiziki yapısı, çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır. Okul öncesi eğitiminden iyi bir sonuç alabilmek için okul- aile ilişkilerinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.

Karşılıklı iyi niyet ve belirli kurallara dayalı olarak yürütülen bu iş birliğinin neticesinde çocuk, aile ve okul birbiriyle uyumlu bir ilişki içerisinde olur. Böyle bir ilişki eğitim sürecinden maksimum verimin alınmasını sağlayacaktır.

Okulumuz her ayın ilk gününde eğitim bültenini ve yemek listesini velilerimize iletmektedir. Aylık bültenimizde, o ay içerisinde gerçekleştirilecek eğitim – öğretim programları, İngilizce çalışmalar,  geziler ve okul içerisinde yapılacak tüm aktiviteler belirtilmektedir. Yılda iki defa öğrencilerimizin farklı alanlarda gösterdikleri gelişmeler değerlendirme formlarına yansıtılarak velilerimize iletilir. Okulumuzda rutin olarak yapılan tüm bu çalışmaların yanı sıra, bültenlerimizde yer almayan fakat yararlı olacağına  diğer aktiviteler hakkında da velilerimize mutlaka bilgi verilip gerekli izinler alınmaktadır.

 • Manevi Duyguları geliştirme
 • Gelenek ve göreneklerine uygun davranış alışkanlıkları kazandırma
 • Büyük-Küçük (Sevgi-Saygı) kavramı
 • Sabırlı olmayı öğrenme
 • Hak ve adalet duygusu kazanma
 • Öğrenmeyi öğrenme
 • Güven duygusu kazandırma
 • Sosyal ve duygusal gelişimi destekleme
 • Zeka gelişimini destekleme
 • Beceri ve yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlama
 • Motor gelişimini sağlama
 • Birbiri ile sağlıklı ilişki kurmayı öğrenme
 • Zamanı iyi kullanabilmeyi öğrenme
 • Temizlik alışkanlığı kazandırma
 • Disiplinli yaşama alışkanlığı kazandırma