Twitter response:

Yılsonu Gösterileri

Yıl Sonu Gösterilerimizle Öğrencilerimize ve Velilerimize Unutamayacakları Bir Gün Yaşatıyoruz;

Çocukların duygusal, sosyal, zihinsel gelişiminin büyük çoğunluğunun 0-6 yaş döneminde gerçekleşiyor olması anaokulu eğitimini daha da önemli kılar. Bu gerçeğin farkında olan aileler, çocuklarını büyük bir fedakârlıkla anaokuluna gönderirler ve anaokullarından çocuklarını en iyi şekilde eğitmesini beklerler.

Her anaokulu, yıl içinde verdiği eğitimi taçlandırmak ve tamamlamak için yılsonu geldiğinde gösteri düzenler. Bu gösterilere katılan veliler, hem çocuklarının sahne performansını görerek gururlanırlar, hem de anaokulun kalitesini bu gösteriden anlamaya çalışırlar.