Twitter response:

Yaş Grupları

Yaş Grupları

Çocuk psikolojisine göre, çocuğunuzun sağlıklı bir çocuk gelişimi gösterdiğinin düşünülmesi için  dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal becerilerinin yaş gelişimine uygun bir özellik sergilemesi beklenir.

Okul öncesi dönemde (3-6 yaş)  bu gelişim alanları şöyledir;

Girişim: Bu yaşlar arasında çocuk beden ve kişilik bakımından hızlıca büyümektedir. Buna bağlı olarak eylem alanı, istek ve amaçları genişler. Özerk ve özgür düşünmeye başlar.

Hayal Dünyasının Gelişimi: bu yaş çocuğunun hayali  bir arkadaşı olabilir. Hayal oyunları oynar, hayal arkadaşlarına gerçek kişilermiş gibi davranabilir. Geçiş nesnesi adı verilen ve çocuğun stres anında ya da kendini güvende hissetmek istediğinde kullandığı battaniye, oyuncak ayı ya da bebeğini yanından ayırmayabilir.

Özdeşim: bu yaşlarda anne babayla özdeşim başlar. Onları gözlemleyerek ve onların yaptıklarını taklit ederek yeni davranış kalıpları geliştirir. Kız çocuk anneyi, erkek çocuk babayı taklit eder. Bu taklit duygusal ve davranışsal alanlardadır ve yoğun bir şekilde yaşanır.

Cinsel Kimlik Gelişimi: çocuğun cinsel kimlik gelişiminde hızlı ilerlemeler olur. Çocuk kız ya da erkek olduğunu ayırt etmeye başlar. Kendi cinslerine özgü ilgi alanları gelişir. Oyunlarında ve tavırlarında cinsinin özelliklerini gösterir.

Zihinsel Gelişme: Zihinsel fonksiyon ve bilişsel becerilerde gelişme vardır. İşlem öncesi dönemi devam eder. Düşüncesi sadece algılarına bağlıdır. Çocuk kendisini dünyanın merkezinde algılar. Benmerkezcidir. Sürekli olarak istekleri yerine gelsin diye çabalar. Olayları başkasının gözüyle değerlendiremez. Cansız nesnelerin duygu ve düşüncesinin olduğu fikri devam eder.

Sosyal Becerilerde Gelişme: Çocuk bu dönemde aile dışındaki dünya ile daha kolay ilişki kurmayı başarır. Ailenin bir bireyi olarak yaşamayı daha iyi öğrenir. Sosyal ilişkilerinde ilerlemeler gözlenir.

BİZ DE ÖZEL ÇAĞRI ANAOKULU OLARAK YAPTIĞIMIZ ETKİNLERLE, VERDİĞİMİZ EĞİTİMLE ÇOCUKLARIMIZIN FARKLI ALANLARDAKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEKTEYİZ.

Kaba motor gelişiminde; uzanma, tutma, bırakma, eğilme, kalkma, zıplama, yürüme, koşma ve vücut dengesini sağlama becerilerini desteklemekteyiz.

İnce motor gelişiminde; el-göz koordinasyonu sağlama, iki eli bir arada kullanma, parmaklarını kullanma ve dokunsal uyaranlara tepki verme becerilerinin gelişimini desteklemekteyiz.

Bilişsel gelişimde; taklit etme, sıra alma, dikkat süresini artırma, eşleme, kavram (renk, şekil, zıtlık vb.), genelleme, görsel ve işitsel algı becerilerinin gelişimini desteklemekteyiz.

Sosyal gelişimde; akran etkileşimi, oyun oynama, yenilgiyi kabul etme ve başarıyı kutlama becerilerinin gelişimini desteklemekteyiz.

Dil gelişiminde; yönergeleri takip etme, sıra alma, etkinlik başlatma, sözcük dağarcığını artırma becerilerinin gelişimini desteklemekteyiz.

Her şeyden önemlisi çocuklarımıza isteyerek ve hoşlanarak katılabilecekleri öğrenme ortamları sunmaktayız. Ve en büyük amacımız siz ebeveynler olarak doğumundan itibaren, çoğu zaman yanınızdan ayıramadığınız, en değerli varlığınız olan çocuklarınızı bizlere içiniz rahat bir şekilde emanet edebilmenizi sağlamaktır.